Detall licitació

201711-8 - Federació d'Esquerra Republicana del Camp de Tarra

Objecte del contracte
Tramitació i procediment d’adjudicació
Proposta base licitació
Adjudicació