Adjudicacions
Expedient Descripció Import adjudicació amb IVA Data adjudicació
201702-1 Contracte de serveis consistent en assessorament d’imatge personal 11.361,90€ 07-03-2017
201703-2 Servei de càtering del Dinar de la República. 12.999,80€ 06-04-2017
201705-3 Contractació dels serveis de desenvolupament, implantació, posada en marxa i manteniment del nou lloc web d’Esquerra Republicana de Catalunya (www.esquerra.cat) 52.514,00€ 17-07-2017
201707-4 Selecció de les empreses prestadores de serveis destinats a la producció d’actes amb qui se subscriurà un conveni marc. 484.000,00€ 05-09-2017
201707-4 Selecció de les empreses prestadores de serveis destinats a la producció d’actes amb qui se subscriurà un conveni marc. 484.000,00€ 05-09-2017
201707-4 Selecció de les empreses prestadores de serveis destinats a la producció d’actes amb qui se subscriurà un conveni marc. 484.000,00€ 05-09-2017
201707-6 Realització d’una auditoria de la informació. 12.100,00€ 18-07-2017
201707-7 Contractar estudis a diferents municipis de Catalunya, fets mitjançant enquestes telefòniques assistides per ordinador. 308.357,00€ 26-07-2017
201711-8 Subministrament d’un equip d’impressió digital multifuncional i el seu manteniment mitjançant la modalitat de rènting 4.341,48€ 16-01-2018