Adjudicacions
Expedient Descripció Import adjudicació amb IVA Data adjudicació
201703-2 Servei de càtering del Dinar de la República. 12.999,80€ 06-04-2017
201705-3 Contractació dels serveis de desenvolupament, implantació, posada en marxa i manteniment del nou lloc web d’Esquerra Republicana de Catalunya (www.esquerra.cat) 52.514,00€ 17-07-2017
201707-4 Selecció de les empreses prestadores de serveis destinats a la producció d’actes amb qui se subscriurà un conveni marc. 484.000,00€ 05-09-2017
201707-4 Selecció de les empreses prestadores de serveis destinats a la producció d’actes amb qui se subscriurà un conveni marc. 484.000,00€ 05-09-2017
201707-4 Selecció de les empreses prestadores de serveis destinats a la producció d’actes amb qui se subscriurà un conveni marc. 484.000,00€ 05-09-2017
201707-6 Realització d’una auditoria de la informació. 12.100,00€ 18-07-2017
201707-7 Contractar estudis a diferents municipis de Catalunya, fets mitjançant enquestes telefòniques assistides per ordinador. 308.357,00€ 26-07-2017
201711-8 Subministrament d’un equip d’impressió digital multifuncional i el seu manteniment mitjançant la modalitat de rènting 4.341,48€ 16-01-2018
201804-10 Contractació de serveis d'assessorament i estratègia 142.780,00€ 19-04-2018
201806-13 Contractació de serveis d'assessorament i estratègia II 83.490,00€ 25-06-2018
201806-12 Contractació del càtering de la Conferència Nacional 2018. 10.960,00€ 20-06-2018
201809-15 Contractació de serveis d’assessorament en comunicació digital i creació, disseny i adaptacions de campanyes digitals. 169.400,00€ 09-10-2018
201810-16 Creació del generador de webs d'Esquerra Republicana de Catalunya. 29.040,00€ 07-11-2018
201810-17 El subministrament d’un equip d’impressió digital multifuncional i el seu manteniment mitjançant la modalitat de rènting. 93.584,06€ 03-12-2018
201904-18 Subministrament d’un equip d’impressió digital multifuncional i el seu manteniment mitjançant la modalitat de rènting. 5.684,58€ 02-05-2019
201906-20 Contractació de serveis de producció, redacció, gravació i post-producció de programa per a xarxes socials. 69.303,00€ 26-06-2019
201907-21 Subministrament d'automòbils mitjançant la modalitat de rènting. 22.925,92€ 15-07-2019
202005-23 Subministrament i manteniment d'un equip de multifunció mitjançant la modalitat de rènting. 9.525,12€ 20-05-2020
2018 Esquerra Republicana
Avís legal
Política protecció dades
Política de cookies